ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η παρούσα δήλωση απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου της ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ για τα δεδομένα που συλλέγουμε:

Συλλογικά, αναφερόμαστε στις Ιστοσελίδες, τις Εφαρμογές και τις Σελίδες μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ως «Διαδικτυακές Υπηρεσίες» και, μαζί με τα κανάλια εκτός σύνδεσης, ως «Υπηρεσίες». Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

«Προσωπικά δεδομένα» είναι τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν ως άτομο ή αφορούν ένα αναγνωρίσιμο άτομο.

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, όπως:

Σε πιο περιορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε:

Εάν υποβάλλετε σε εμάς ή στους Παρόχους Υπηρεσιών μας Προσωπικά Δεδομένα για άλλα άτομα (π.χ. εάν κάνετε κράτηση για άλλο άτομο), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να το κάνετε και μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα με διάφορους τρόπους:

Συλλογή άλλων δεδομένων 

Τα «άλλα δεδομένα» είναι δεδομένα που γενικά δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή δεν σχετίζονται άμεσα με ένα άτομο. Στο βαθμό που τα Άλλα Δεδομένα αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή αφορούν ένα άτομο, θα αντιμετωπίζουμε τα Άλλα Δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα. Τα άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν:

Πώς συλλέγουμε άλλα δεδομένα

Συλλέγουμε άλλα δεδομένα με διάφορους τρόπους:

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα από τα cookies, τα οποία είναι κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται απευθείας στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε. Τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε δεδομένα όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος παραμονής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η διεύθυνση URL παραπομπής, οι γλωσσικές προτιμήσεις και άλλα συγκεντρωτικά δεδομένα κίνησης. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για λόγους ασφαλείας, για να διευκολύνουμε την πλοήγηση, για να εμφανίζουμε τα δεδομένα πιο αποτελεσματικά, για να συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα, για να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και για να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας για να βοηθήσουμε τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Συλλέγουμε επίσης στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας, την κατανόηση του τρόπου χρήσης τους και τη βοήθειά μας στην επίλυση ερωτημάτων.

Τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να επιλέγουμε ποιες διαφημίσεις ή προσφορές είναι πιθανότερο να σας αρέσουν και να τις εμφανίζουμε ενώ χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να παρακολουθούμε τις απαντήσεις σε διαδικτυακές διαφημίσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ

Αν δεν θέλετε να συλλέγονται δεδομένα με cookies, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον έλεγχο των cookies στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να δέχεστε cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ή διαχειριζόμενοι τις προτιμήσεις παρακολούθησης κάνοντας κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις cookies» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής μας σελίδας. Εάν, ωστόσο, δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια δυσχέρεια στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, δεν θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας και θα πρέπει να συνδέεστε κάθε φορά που επισκέπτεστε. Επίσης, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις ή άλλες προσφορές από εμάς που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Χρήση προσωπικών δεδομένων και άλλων δεδομένων

Χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, να αναπτύσσουμε νέες προσφορές και να προστατεύουμε την ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ και τους επισκέπτες μας, όπως περιγράφεται παρακάτω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε απευθείας Προσωπικά Δεδομένα ή Άλλα Δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα που ζητάμε ή μας απαγορεύσετε τη συλλογή τέτοιων δεδομένων, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις ζητούμενες Υπηρεσίες.

Χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα για να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μαζί σας, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε ή/και για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα για να παρέχουμε εξατομικευμένες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις Προσωπικές σας Προτιμήσεις είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τη συγκατάθεσή σας, για να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μαζί σας ή/και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Άλλα Δεδομένα με αυτόν τον τρόπο με τη συγκατάθεσή σας, για να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μαζί σας ή/και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Άλλα Δεδομένα με αυτόν τον τρόπο για να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μαζί σας, να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση ή/και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και άλλων δεδομένων

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο φιλοξενίας και υπηρεσιών, και για να το επιτύχουμε αυτό, μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα και Άλλα Δεδομένα με τους ακόλουθους:

Άλλες χρήσεις και γνωστοποιήσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα όπως κρίνουμε απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) για να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες, (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας και για να ικανοποιήσουμε απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (δ) για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, (ε) για να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας, (στ) για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ εσάς ή άλλων, και (ζ) για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδέχεται να υποστούμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε άλλα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν μας επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε Άλλα δεδομένα με Προσωπικά δεδομένα (όπως ο συνδυασμός του ονόματός σας με την τοποθεσία σας). Εάν το κάνουμε, θα αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα συνδυάζονται.

Οντότητες που δεν ανήκουν στην ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν αφορά και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το απόρρητο, τα δεδομένα ή άλλες πρακτικές οποιωνδήποτε οντοτήτων εκτός της ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιοδόχων (Franchisee), των Ιδιοκτητών, των Εξουσιοδοτημένων Αδειούχων, των Στρατηγικών Επιχειρηματικών Συνεργατών ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που διαχειρίζεται οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία με την οποία συνδέονται οι Υπηρεσίες, υπηρεσία πληρωμών, πρόγραμμα επιβράβευσης ή ιστοσελίδα που είναι η σελίδα προορισμού των παρόχων γρήγορου Internet στις ιδιοκτησίες μας. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου ή της υπηρεσίας από εμάς. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων από τρίτους.

Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ή τις πρακτικές συλλογής, χρήσης, αποκάλυψης ή ασφάλειας δεδομένων άλλων οργανισμών, όπως το Facebook, η Apple, η Google, η Microsoft, η RIM ή οποιοσδήποτε άλλος προγραμματιστής εφαρμογών, πάροχος εφαρμογών, πάροχος πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάροχος λειτουργικού συστήματος, πάροχος ασύρματων υπηρεσιών ή κατασκευαστής συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε σε άλλους οργανισμούς μέσω των εφαρμογών ή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαφημιστές τρίτων

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για να προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν όταν έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες, άλλους ιστότοπους ή διαδικτυακές υπηρεσίες. Για την προβολή τέτοιων διαφημίσεων, οι εταιρείες αυτές τοποθετούν ή αναγνωρίζουν ένα μοναδικό cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ετικετών pixel).

Ασφάλεια

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως σύμφωνα με την ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας» παρακάτω.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Προκειμένου να προβλέψουμε τις ανάγκες σας, ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και τρίτους για τη διευκόλυνση και την ενημέρωσή σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή, τη χρήση, τη διατήρηση, την κοινοποίηση ή την αποκάλυψη δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) από αυτά τα τρίτα μέρη. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με αυτά τα τρίτα μέρη για να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές, τις πολιτικές και τα μέτρα ασφαλείας τους πριν αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις δηλώσεις και τις πολιτικές απορρήτου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων για να κατανοήσετε πώς αυτοί οι δικτυακοί τόποι συλλέγουν, χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν πληροφορίες.

Επιλογές, πρόσβαση και διατήρηση

Έχετε επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχετε τις πληροφορίες για να κάνετε τις σωστές επιλογές για εσάς.

Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς

Επιπλέον, τα μέλη των προγραμμάτων επιβράβευσης μπορούν να εξαιρεθούν από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ μέσω του λογαριασμού τους στο πρόγραμμα ή στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση: ALBERGO GELSOMINO, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Γεωργίου 1, 85300, Κως, Ελλάδα, Τηλ.: +30 22420 20200, Email: info@gelsominohotel.com

Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό. Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να σας στέλνουμε ακόμα σημαντικά διοικητικά μηνύματα, από τα οποία δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

Ειδική ειδοποίηση για τους κατοίκους της Καλιφόρνια: Οι πελάτες που διαμένουν στην Καλιφόρνια και μας έχουν παράσχει τα Προσωπικά τους Δεδομένα μπορούν να ζητήσουν, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση ορισμένων κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους και εντός της ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται σε εμάς στη διεύθυνση info@gelsominohotel.com ή:

ALBERGO GELSOMINO, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Γεωργίου 1, 85300, Κως, Ελλάδα, Τηλ.: +30 22420 20200, Email: info@gelsominohotel.com

Θα παρέχουμε κατάλογο των κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιήθηκαν σε τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, μαζί με τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτών των τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην απαντήσουμε σε αιτήματα που υποβάλλονται σε διευθύνσεις διαφορετικές από τις διευθύνσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να αποκρύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν επιθυμείτε να επανεξετάσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να καταστείλετε, να περιορίσετε ή να διαγράψετε Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει στο παρελθόν ή εάν επιθυμείτε να λάβετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς διαβίβασής τους σε άλλη εταιρεία (στο βαθμό που αυτό το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σας παρέχεται από το νόμο), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@gelsominohotel.com ή μέσω ταχυδρομείου:

ALBERGO GELSOMINO, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Γεωργίου 1, 85300, Κως, Ελλάδα, Τηλ.: +30 22420 20200, Email: info@gelsominohotel.com

Στο αίτημά σας, διευκρινίστε ποια Προσωπικά Δεδομένα θα θέλατε να τροποποιηθούν, αν θα θέλατε να απαλειφθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας ή άλλους περιορισμούς που θα θέλατε να θέσετε στη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Για την προστασία σας, ικανοποιούμε μόνο τα αιτήματα για τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για να μας στείλετε το αίτημά σας, και ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

Λάβετε υπόψη ότι συχνά χρειάζεται να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα για σκοπούς τήρησης αρχείων ή/και για να ολοκληρώσουμε τυχόν συναλλαγές που ξεκινήσατε πριν ζητήσετε αλλαγή ή διαγραφή (π.χ. όταν κάνετε μια αγορά ή κράτηση ή συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια, ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εν λόγω αγορά, κράτηση ή προωθητική ενέργεια). Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν υπολειμματικά δεδομένα που θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων μας και σε άλλα αρχεία, τα οποία δεν θα αφαιρεθούν. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία ενδέχεται να μην σας επιτρέψουμε να τα ελέγξετε για νομικούς λόγους, λόγους ασφαλείας ή άλλους λόγους.

Διατήρηση

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν:

Ευαίσθητα δεδομένα

Εκτός εάν σας ζητηθεί ρητά, σας ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην γνωστοποιείτε, στις ή μέσω των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο σε εμάς, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, εθνικούς αριθμούς ταυτότητας, δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό ιστορικό, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις).

Διασυνοριακή μεταφορά

Η ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός και παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες. Η διασυνοριακή κοινή χρήση δεδομένων είναι απαραίτητη για τις Υπηρεσίες, ώστε να λαμβάνετε την ίδια υψηλής ποιότητας υπηρεσία όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο. Ως εκ τούτου, θα διαβιβάζουμε, σύμφωνα με το νόμο, Προσωπικά Δεδομένα και άλλα δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, σε οντότητες σε χώρες όπου τα πρότυπα προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα της χώρας όπου διαμένετε. Κάνοντας μια κράτηση, επισκεπτόμενοι ή διανυκτερεύοντας σε ένα ακίνητο με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ, κατανοείτε ότι μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφαλείας σε αυτές τις άλλες χώρες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ορισμένες από τις χώρες εκτός ΕΟΧ αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον ΕΟΧ.

Ενημερώσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η ένδειξη «26/09/2022» στην κορυφή αυτής της σελίδας υποδεικνύει πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση απορρήτου. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ όταν δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Δήλωση απορρήτου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η χρήση των Υπηρεσιών μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Δήλωση απορρήτου. Εάν θέλετε να δείτε την έκδοση της δήλωσης απορρήτου που ίσχυε αμέσως πριν από την παρούσα αναθεώρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@gelsominohotel.com

Προτιμήσεις απορρήτου

Στην ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες και επιλογές. Οι επιλογές που παρέχονται παρακάτω σας επιτρέπουν να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας: τι και πόσα μοιράζεστε μαζί μας και πότε και πώς θα ακούτε από εμάς.

Προτιμήσεις cookies

Θέλουμε να μάθουμε τι σας αφορά και να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε μια εξατομικευμένη εμπειρία. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία όπως cookies και ετικέτες στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies μας βοηθούν επίσης να παρέχουμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα μας Ρυθμίσεις cookies.

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας με τρόπο που να έχει νόημα για εσάς. Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να θέλετε να λαμβάνετε νέα μας μόνο με περιορισμένο τρόπο.

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά μας δελτία κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος μιας από τις ανακοινώσεις μας

*Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι, ακόμη και αν επιλέξετε να μην επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, θα συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα συναλλαγής σχετικά με τη συγκεκριμένη κράτηση ή διαμονή σας μαζί μας, όπως έρευνες πριν από την άφιξη, επιβεβαίωση και ικανοποίηση των επισκεπτών.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπό που διαφέρει ουσιωδώς από αυτούς τους σκοπούς ή εάν σκοπεύουμε να τα γνωστοποιήσουμε σε τρίτο μέρος που δεν έχει προσδιοριστεί προηγουμένως, θα σας ενημερώσουμε και θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από αυτές τις χρήσεις ή/και γνωστοποιήσεις όταν πρόκειται για Προσωπικά Δεδομένα ή να εξαιρεθείτε όταν πρόκειται για Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.

Γνωστοποιήσεις σε παρόχους υπηρεσιών

Ενίοτε συνάπτουμε συμβάσεις με άλλες εταιρείες και άτομα για την εκτέλεση λειτουργιών ή υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως ιαματικά λουτρά και εστιατόρια εντός των ξενοδοχείων μας, φιλοξενία ιστότοπων, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών, παροχή τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικών υποδομών, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογιστικός έλεγχος και άλλες υπηρεσίες. Μπορεί να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά περιορίζονται από τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς άλλους από την παροχή υπηρεσιών για εμάς ή προς εμάς. Η ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών της που έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνονται από τον ΕΟΧ και την Ελβετία να παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που απαιτείται από τις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Είμαστε υπεύθυνοι να διασφαλίσουμε ότι οι Πάροχοι Υπηρεσιών μας επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με τις υποχρεώσεις μας βάσει των Αρχών.

Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διασφαλίσεις για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή και καταστροφή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων και τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Ακεραιότητα δεδομένων και περιορισμός σκοπού

Περιορίζουμε τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων στις πληροφορίες που είναι σχετικές με τους σκοπούς της επεξεργασίας και δεν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα με τρόπο που είναι ασύμβατος με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες ή για τους οποίους εξουσιοδοτήθηκαν στη συνέχεια από εσάς. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση τους, ακριβή, πλήρη και τρέχοντα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να ζητήσετε να επανεξετάσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στη διεύθυνση info@gelsominohotel.com

Επικοινωνία μαζί μας

ALBERGO GELSOMINO, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Γεωργίου 1, 85300, Κως, Ελλάδα, Τηλ.: +30 22420 20200, Email: info@gelsominohotel.com

Αλλαγές πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική, ανατρέχοντας στην ένδειξη «26/09/2022» στην κορυφή αυτής της σελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική μας θα τίθενται σε ισχύ με την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής στον Ιστότοπο.

NEWSLETTER


Όνομα είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
είναι υποχρεωτικό